Upit glagoljaško pjevanje, pronađeno natuknica: 5

glagoljaško pjevanje

glagoljaško pjevanje, crkveno pjevanje svećenika i laika (solista i skupina) koje je u početku proizišlo ...

crkvena glazba

crkvena glazba, raznovrsni oblici glazbe koja prati kršćansko bogoslužje. Crkvena glazba ranoga kršćanstva ...

Doliner, Gorana

Doliner, Gorana, hrvatska muzikologinja (Sarajevo, 7. VIII. 1945). Diplomirala je povijest glazbe na ...

Martinić, Jerko

Martinić, Jerko, hrvatski etnomuzikolog (Pučišća na Braču, 30. III. 1936). Filozofiju, orgulje i kompoziciju ...

Stepanov, Stjepan

Stepanov, Stjepan, hrvatski skladatelj, dirigent, pijanist, glazbeni pedagog i etnomuzikolog (Osijek, ...