Upit glasnoća, pronađeno natuknica: 7

glasnoća

glasnoća, subjektivna veličina kojom se opisuje fiziološki osjet zvuka; osim o jakosti zvuka, glasnoća ...

Hendrix, Jimi

Hendrix [he'ndriks], Jimi, američki gitarist, pjevač i skladatelj (Seattle, 27. XI. 1942 – London, 18. IX. 1970). ...

muzikoterapija

muzikoterapija (muzika + -terapija), uporaba glazbenog zvukovlja radi ostvarenja boljega fizičkoga, ...

sluh

sluh, osjet kojim se zamjećuju zvukovi i tumači njihovo značenje. Temelji se na prijenosu titraja, izazvanih ...

son

son (lat. sonus: zvuk), mjerna jedinica glasnoće, definiran normiranim odnosom glasnoće N u sonima i ...

ton

ton (grčki τόνος: napetost; glas; boja). 1. Složeni zvuk koji nastaje pravilnim i periodičnim titranjem ...

zvuk

zvuk, mehanički val frekvencija od 16 Hz do 20 kHz, tj. u rasponu u kojem ga čuje ljudsko uho. Zvuk ...