Upit glazbala, pronađeno natuknica: 318

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

električna glazbala

električna glazbala →  glazbala ...

elektronička glazbala

elektronička glazbala (elektrofonska glazbala), glazbala koja proizvode zvuk elektroakustičkim postupcima. ...

gudaća glazbala

gudaća glazbala →  glazbala, kordofonska ...

idiofonska glazbala

idiofonska glazbala (idio- + -fon) →  glazbala, idiofonska ...

kordofonska glazbala

kordofonska glazbala →  glazbala, kordofonska ...

membranofonska glazbala

membranofonska glazbala →  glazbala, membranofonska ...

ACEZANTEZ

ACEZANTEZ (akronim od Ansambl Centra za nove tendencije Zagreb), ansambl što ga je 1971. osnovao hrvatski ...

ad libitum

ad libitum [~ li'~] (lat.), po volji, slobodno, po vlastitoj želji. U glazbi (kratica ad lib.), naputak ...

Afganci

Afganci (iz perzijskog), u širem smislu naziv za sve narode i etničke skupine nastanjene u Afganistanu, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|