Upit glicerol, pronađeno natuknica: 21

glicerol

glicerol (prema grč. γλυϰερός: sladak + [alkoh]ol) (stariji naziv glicerin), CH2OH–CHOH–CH2OH, najjednostavniji ...

alkoholi

alkoholi, organski spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljikov atom, ako taj nije ...

alkoholno vrenje

alkoholno vrenje (alkoholna fermentacija), biokemijska razgradnja fermentabilnih šećera, uglavnom na ...

glicerat

glicerat (prema glicerol), CH2OH–CHOH–COO–, anion kiseline nastale oksidacijom glicerola. Njegovi derivati ...

gliceridi

gliceridi (prema glicerol), esteri trovalentnog alkohola glicerola i masnih kiselina. Prema broju molekula ...

hidroliza

hidroliza (hidro- + -liza), raspad, cijepanje molekula kovalentnih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, ...

higroskopne tvari

higroskopne tvari (higro- + -skopan), čvrste ili tekuće tvari koje upijaju i zadržavaju vodu iz svoje ...

kit

kit (njem. Kitt < srednjonjem. küt/e/ < staronjem. kuti: smola iz drva), plastičan materijal koji sadrži ...

kriobiologija

kriobiologija (grč. ϰρύος: studen, mraz + biologija), grana biologije koja proučava djelovanje niskih ...

leš

leš (tur. leş < perz. läš) (lat. cadaver), mrtvo čovječje tijelo, truplo. Prestankom funkcije vitalnih ...

(1)  2  3