Upit glikokonjugati, pronađeno natuknica: 2

glikokonjugati

glikokonjugati (gliko- + lat. coniugatus: povezan), organski spojevi koji nastaju povezivanjem oligosaharida ...

glikobiologija

glikobiologija (gliko- + biologija), grana biologije koja proučava strukturu, biosintezu i biološku ...