Upit gline, pronađeno natuknica: 145

gline

gline, sedimenti nastali raspadanjem magmatskih, kao i silikatnih metamorfnih stijena, pod utjecajem ...

abisalna zona

abisalna zona (grč. ἄβυσσος: bezdan), dio oceana dublji od 2000 m i plići od 6000 m. Granica prema gornjoj ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

Alberta

Alberta [ælbə:'ɹtə], pokrajina u zapadnome dijelu Kanade; 661 848 km2 (kopnena površina, bez unutarnjih ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

ampula

ampula (lat. ampulla: trbušasta posudica). 1. Kod starih Rimljana, posudica od stakla, gline ili kovine, ...

Aranđelovac

Aranđelovac, grad i lječilište u Šumadiji, u sjevernom podnožju Bukulje, Srbija; 24 797 st. (2011). ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Babilonija

Babilonija, u starom vijeku, država na području južne Mezopotamije. Najstarija naselja toga područja ...

Baltić, Milutin

Baltić, Milutin, hrvatski političar (Donje Selište kraj Gline, 2. XII. 1920 – Zagreb, 27. X. 2013). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >