Upit glosa, pronađeno natuknica: 16

glosa

glosa (lat. glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. U Aristotelovoj Poetici označuje stranu, dijalektalnu ...

Accursius

Accursius [ak:u'rsius] (Accorso, Accursio), talijanski pravnik (Bagnolo kraj Firence, između 1181. i ...

‘Allāmek, Muhamed Musić

‘Allāmek, Muhamed Musić (arap. Muhammad ibn Mūsā al-Bosnawī – ‘Allamak), bošnjački pisac (Sarajevo, ...

Falout, Želimir

Falout, Želimir, hrvatski književnik (Nova Gradiška, 31. X. 1936 – Zagreb, 14. X. 1986). Studirao filozofiju ...

Filita

Filita ili Fileta (grčki Φιλίτας, Philítas ili Φιλήτας, Philḗtas), grčki pjesnik (otok Kos, oko 320. pr. Kr. ...

glosarij

glosarij (kasnolat. glossarium, prema glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. Zbirka abecedno poredanih ...

Goti

Goti (gotski Gutans, lat. Gutones i Gothi), istočnogermanski narod koji je, prema najstarijim podatcima, ...

Iliri

Iliri (grčki Ἰλλυρıοί, Illyrioí, latinski Illyrii), skupina međusobno srodnih naroda koja je od kraja ...

Irnerius, Guarnerius

Irnerius, Guarnerius ili Wernerius [irne:'ri·us, gu·arne:'ri·us, werne:'ri·us], talijanski pravnik (Italija, ...

komentar

komentar (lat. commentarius: zapis, bilješke, nacrt; dnevnik), tumačenje ili objašnjenje nekog teksta, ...

(1)  2