Upit glutaminska kiselina, pronađeno natuknica: 2

glutaminska kiselina

glutaminska kiselina, HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH, neesencijalna proteogena kisela aminokiselina; njezin je ...

mikrobna proizvodnja

mikrobna proizvodnja, proizvodnja različitih biokemijskih i kemijskih proizvoda primjenom mikroorganizama. ...