Upit grab, pronađeno natuknica: 29

grab

grab (Carpinus, Ostrya), rodovi listopadnog drveća i grmlja iz por. breza (Betulaceae). Rašireni su ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Bijela (Daruvar)

Bijela, selo 8 km jugoistočno od Daruvara; 53 st. (2011). Leži na zapadnim padinama Ravne gore, na 228 m ...

Bilogora

Bilogora (prije Bilo-gora i Bilo Gora), uzvisina u sjevernoj Hrvatskoj, najniža u savsko-dravskom međurječju; ...

Cres (otok)

Cres, otok u vanjskome nizu Kvarnerskih otoka; 405,7 km2 s 3079 st. (2011); naš je najveći otok. Leži ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

crnogorica

crnogorica, narodni naziv za drveće i grmlje koje ima vazdazelene (zimzelene) igličaste listove – četine ...

cvat

cvat (lat. inflorescentia), dio izdanka biljke koji na svojim ograncima nosi cvjetove, a najčešće se ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

(1)  2  3