Upit gradijent, pronađeno natuknica: 20

gradijent

gradijent (lat. gradiens: koji korača). 1. U matematici, (znak grad S ili ∇ S), vektor koji opisuje ...

gradijent tlaka

gradijent tlaka (barički gradijent) (znak ∇p), gradijent koji opisuje koliko se i u kojem smjeru mijenja ...

barički gradijent

barički gradijent →  gradijent tlaka ...

temperaturni gradijent

temperaturni gradijent (znak ∇t), gradijent koji opisuje koliko se i u kojem smjeru oko nekoga mjesta ...

aktivni prijenos

aktivni prijenos (aktivni transport), specifično kretanje molekule ili iona kroz biomembranu usuprot ...

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

Eötvös, Loránd

Eötvös [œ'tvœš], Loránd (Roland), madžarski fizičar (Pešta, danas Budimpešta, 27. VII. 1848 – Budimpešta, ...

fenologija

fenologija (feno- + -logija), znanost o pojavnim oblicima životinja i biljaka koji su uvjetovani godišnjim ...

izobare

izobare (izo- + -bara), izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednakoga tlaka. 1. U ...

metamorfne stijene

metamorfne stijene, stijene nastale preobrazbom eruptivnih ili sedimentnih stijena pod utjecajem povišenoga ...

(1)  2