Upit gradijent tlaka, pronađeno natuknica: 5

gradijent tlaka

gradijent tlaka (barički gradijent), gradijent koji opisuje promjenu tlaka nekog fluida po udaljenosti. ...

izobare

izobare (izo- + -bara), izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednakoga tlaka. 1. U ...

gradijent

gradijent (lat. gradiens: koji korača). 1. U matematici, vektor koji opisuje brzinu promjene neke skalarne ...

metamorfne stijene

metamorfne stijene, stijene nastale preobrazbom eruptivnih ili sedimentnih stijena pod utjecajem povišenoga ...

potencijal

potencijal (prema kasnolatinskom potentialis: moguć). 1. Općenito, ukupnost snage, moći, mogućnosti, ...