Upit graf funkcije, pronađeno natuknica: 14

graf funkcije

graf funkcije (grč. γραφή: opis), grafički prikaz toka i svojstva neke matematičke funkcije, zbog svoje ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

kosinusoida

kosinusoida (kosinus + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = cos x jednadžba u pravokutnome ...

parabola

parabola (lat. < grč. παραβολή: usporedba). 1. U starogrčkoj retorici, naziv za figuru proširene usporedbe ...

regula falsi

regula falsi [re:'~ fa'lsi:] (latinski: pravilo krivoga), u matematici, metoda za približno određivanje ...

Rolle, Michel

Rolle [ʀɔl], Michel, francuski matematičar (Ambert, 21. IV. 1652 – Pariz, 8. XI. 1719). O njegovu se ...

sinusoida

sinusoida (sinus + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = sin x jednadžba u pravokutnom ...

šiljak

šiljak, vrlo oštar vrh. U matematici, kraj vektora, ili jedna od singularnih točaka u kojima graf funkcije ...

infleksija

infleksija (lat. inflexio: savijanje). 1. U matematici, pregib ravninske krivulje sa svojstvom da je ...

neprekidnost

neprekidnost, svojstvo matematičke funkcije f(x) da se postupno mijenja pri malim promjenama argumenta ...

(1)  2