Upit gravitacijska konstanta, pronađeno natuknica: 15

gravitacijska konstanta

gravitacijska konstanta (znak G), prirodna konstanta koja se pojavljuje u općem zakonu gravitacije kao ...

Cavendishov pokus

Cavendishov pokus [kæ'vəndiš~], pokus kojim je Henry Cavendish izmjerio (1797–98) gravitacijsku konstantu, ...

eksperiment

eksperiment ili pokus (lat. experimentum), postupak kontroliranoga opažanja i mjerenja pojava, koji ...

ekstrasolarni planet

ekstrasolarni planet (egzoplanet), planet izvan Sunčeva sustava. Povijest istraživanja. U XVI. st. ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

hidrostatska ravnoteža

hidrostatska ravnoteža (hidro- + -statski) (hidrostatička ravnoteža), stanje fluida u kojem je zbroj ...

jakost gravitacijskoga polja

jakost gravitacijskoga polja (znak g), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gravitacijsko polje, ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona koja opisuju gibanje planeta oko Sunca što ih je formulirao Johann(es) ...

konstanta

konstanta (od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenljiv, postojan) (stalnica), fizikalna veličina ...

Newtonovi zakoni

Newtonovi zakoni [nju:'tn~] (po Isaacu Newtonu), tri temeljna zakona gibanja (aksioma mehanike) koji ...

(1)  2