Upit gravitacijski polumjer, pronađeno natuknica: 6

gravitacijski polumjer

gravitacijski polumjer (Schwarzschildov polumjer ili polumjer crne rupe), polumjer koji omeđuje područje ...

crna rupa

crna rupa, svemirski objekt kojemu je gravitacija tako velika da ga ni svjetlost ne može napustiti i ...

horizont

horizont (grč. ὁρίζων [ϰύϰλος]: [krug] koji dijeli, ograničuje) (obzor). 1. Vidljivi ili prividni horizont ...

Rocheova granica

Rocheova granica [ʀɔš~] (prema francuskom matematičaru i astronomu Édouardu Rocheu, 1820–83., koji ju ...

Rocheova šupljina

Rocheova šupljina [ʀɔš~] (prema francuskom matematičaru i astronomu Édouardu Rocheu, 1820–83., koji ...

Sagittarius A*

Sagittarius A* (Strijelac A*, oznaka Sgr A*), astronomski izvor radiovalova udaljen od Zemlje oko 26 000 ...