Upit grupa, pronađeno natuknica: 249

grupa

grupa (franc. groupe: skupina, hrpa; skup, ili njem. Gruppe). 1. Skupina predmeta, životinja, ljudi, ...

Baader-Meinhof grupa

Baader-Meinhof, grupa [ba:'dəɹ mại'nho:f] →  terorizam ...

Grupa 220

Grupa 220, hrvatski rock-sastav, osnovan 1966. u Zagrebu. Početni okvir sastava nastao je povezivanjem ...

Grupa 7

Grupa 7 (engleski Group of Seven, kratica G-7), skupina sedam gospodarski vodećih zemalja Organizacije ...

Grupa trojice

Grupa trojice, hrvatska umjetnička skupina koju su 1930. osnovali u Zagrebu slikari Lj. Babić (teoretičar ...

grupa za pritisak

grupa za pritisak, vrsta interesne grupe koja svoje interese nastoji ostvariti pritiscima na političku ...

Abelova grupa

Abelova grupa [a:'bəl~] (po Nielsu Henriku Abelu), grupa s komutativnom operacijom. Primjerice, skup ...

Adris grupa d.d.

Adris grupa d.d., hrvatska kompanija sa sjedištem u Rovinju. Utemeljena je u prosincu 2003. odlukom ...

Agrokor koncern

Agrokor koncern (od 2019. Fortenova grupa), hrvatska prehrambena kompanija sa sjedištem u Zagrebu. Razvila ...

Atlantic Grupa d. d.

Atlantic Grupa d. d., hrvatska multinacionalna kompanija sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je 1991. pod ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|