Upit guma, pronađeno natuknica: 134

guma

guma (njem. Gummi < lat. gummi, cummi(s) < grč. ϰόμμı, prema staroegipatskomu kema, kemai: mirišljava ...

guma za žvakanje

guma za žvakanje, proizvod neprehrambene vrijednosti, namijenjen ponajprije za žvakanje. Sastoji se ...

arapska guma

arapska guma →  gume ...

agatis

agatis (grč. ἀγαϑίς: klupko) (Agathis), rod visoka zimzelenog drveća iz por. Araucariaceae. Obuhvaća ...

Akron

Akron [æ'krən], grad na sjeveroistoku savezne države Ohio, SAD; 199 110 st. (2010). Leži u području ...

Alabama (država)

Alabama [æləbæ'mə], savezna država u jugoistočnom dijelu SAD-a; 133 905 km2, 4 779 736 st. (2010). Glavni ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes [ovε'ʀń ʀo:n alp], administrativna regija u istočnome dijelu središnje Francuske; ...

Barnaul

Barnaul [bərnau'l] (Барнаул), grad u južnom dijelu zapadnoga Sibira, administrativno središte Altajskoga ...

Bata (tvornica)

Bata, tvornica kožne i gumene obuće osnovana 1931. u Borovu kraj Vukovara. Osnivač poduzeća bila je ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >