Upit gustoća električne energije, pronađeno natuknica: 28

gustoća električne energije

gustoća električne energije (znak w), fizikalna veličina koja opisuje električnu potencijalnu energiju ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

električna vozila

električna vozila, vozila pokretana elektromotorom. Elektromotorni pogon takvih vozila naziva se i električnom ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

Gabon

Gabon (Gabonska Republika/République Gabonaise), država u ekvatorskome dijelu zapadne Afrike, između ...

grijanje

grijanje, postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem ...

kabel

kabel (njem. Kabel < franc. câble < kasnolat. capulum: uže). 1. Izolirani vod koji se polaže u tlo ...

(1)  2  3