Upit gustoća električne struje, pronađeno natuknica: 19

gustoća električne struje

gustoća električne struje (znak J), vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje ...

gustoća električnoga naboja

gustoća električnoga naboja (znak λ, σ, ρ), fizikalna veličina koja opisuje električni naboj po duljini ...

Richardson, Owen Willans

Richardson [ri'čədsən], Owen Willans, engleski fizičar (Dewsbury, 26. IV. 1879 – Alton, 15. II. 1959). ...

supravodljivost

supravodljivost (supra- + vodljivost), stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje ...

termoelektronska emisija

termoelektronska emisija, emisija elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske ...

anizotropija

anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija), osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Gabon

Gabon (Gabonska Republika/République Gabonaise), država u ekvatorskome dijelu zapadne Afrike, između ...

(1)  2