Upit habeas corpus, pronađeno natuknica: 8

habeas corpus

habeas corpus [ha'be·a:s ko'~] (lat.: imaj tijelo), institut engleskog i američkog kaznenoga postupovnog ...

Act

Act [ækt] (engl.), pravno relevantna manifestacija volje; u engleskoj i američkoj ustavnopravnoj tradiciji ...

građanin

građanin, u suvremenome polit. i pravnom značenju, državljanin koji uživa određena prava neovisno o ...

Karlo II. (kralj Engleske)

Karlo II., kralj Engleske, Škotske i Irske (London, 29. V. 1630 – London, 6. II. 1685). Sin Karla I. ...

Magna Charta

Magna Charta ili Magna Carta [ma:'gna ka'rta] (lat.: velika povelja, engl. Great Charter), velika povelja ...

pravna država

pravna država, drž. oblik u kojem se vlast mora obnašati prema pravnim načelima, pravilima i procedurama; ...

ustav (pravo)

ustav, temeljni akt konstituiranja države i društva. Pravna znanost polazi od razlikovanja ustava u ...

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Velika Britanija i Sjeverna Irska (službeni naziv Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne ...