Upit hadron, pronađeno natuknica: 6

hadron

hadron (prema grč. ἁδρός: gust, jak, temeljan), subatomska čestica koju čine kvarkovi povezani jakim ...

LHC

LHC (akronim od engl. Large Hadron Collider: veliki hadronski sudarivač), najveći i najsnažniji akcelerator ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

HERA

HERA (kratica od engl. Hadron Electron Ring Accelerator), sudarivač elektrona i protona, korišten (1992–2007) ...

mezon

mezon (prema grč. μέσος: srednji), subatomska čestica kojoj je masa između mase elektrona i protona, ...