Upit hazu, pronađeno natuknica: 646

HAZU

HAZU →  hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ...

Gliptoteka HAZU

Gliptoteka HAZU, specijalizirani muzej u Zagrebu, koji čuva i izlaže najveću zbirku skulptura u Hrvatskoj. ...

Rad HAZU

Rad HAZU, prva serijska publikacija koju je Akademija pokrenula 1867. odmah nakon svoga osnutka (do ...

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU

Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, galerija slika u Zagrebu, osnovana 1884. zaslugom Josipa ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

Adamček, Josip

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka kraj Osijeka, 13. III. 1933 – Zagreb, 25. XII. 1995). Studij ...

Ahmedi, Ibrahim Taceddin

Ahmedi (arap. Aḥmadī [ahma'di:]), Ibrahim Taceddin, turski pjesnik (Sivas, 1334 – Amasya, 1413). Živio ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

akademik

akademik (lat. academicus, prema akademija), titula koju nosi redoviti član akademije. Broj je redovitih ...

akronim

akronim (akro- + -onim), kratica koju čine početna slova ili slogovi kojega naziva sastavljena od više ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|