Upit heksaedar, pronađeno natuknica: 5

heksaedar

heksaedar (prema grč. ἑξάεδρος: šesterostran), šesteroplošnik, poliedar omeđen sa šest ploha. Pravilni ...

kocka

kocka. 1. U geometriji, pravilno geometrijsko tijelo, poliedar omeđen sa šest kvadrata, pravilni heksaedar. ...

kvadar

kvadar (austr. njem. Quader, prema starijem visokonjem. quāder[stein] < srednjovj. lat. quadrus [lapis]: ...

poliedar

poliedar (prema grč. πολύεδρος: višestran), geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama, višekutima. ...

tetrakisheksaedar

tetrakisheksaedar (grč. τετράϰις: četiri puta + heksaedar), kristalna forma kubičnoga sustava. Ima 24 ...