Upit heksoze, pronađeno natuknica: 3

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. ...

šećeri

šećeri ili saharidi, jednostavni →  ugljikohidrati, slatka okusa, iznimno važni u prehrani i metabolizmu ...

vino

vino, poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobiven potpunim ili djelomičnim alkoholnim vrenjem masulja ...