Upit helenizam, pronađeno natuknica: 11

helenizam

helenizam (grč. ἑλληνıσμός: oponašanje svega što je grčko), u širem značenju, grčka kultura u svim fazama ...

aleksandrijsko doba

aleksandrijsko doba, kulturno-povijesni pojam, sinonim za Droysenov pojam helenizam. ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Apel

Apel (grč. Ἀπελλῆς, Apell61571s), grčki slikar (Kolofon, ? druga polovica IV. st. pr. Kr. – Koj, ?). Antički ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Pleton, Juraj Gemist

Pleton, Juraj (Georgije) Gemist (grčki Γεώργιος Γεμιστός Πλήϑων, Geṓrgios Gemistós Plḗthōn, latinizirano ...

Polifem

Polifem (grč. Πολύφημος, Polýphēmos), prema grčkome mitu, jednooki golemi kiklop, sin Posejdonov. Kada ...

retrospektiva

retrospektiva (retro- + lat. spectare: gledati). 1. Osvrt na prethodna zbivanja; prikaz, pregled nečega ...

Toynbee, Arnold Joseph

Toynbee [t61531i'nbi:], Arnold Joseph, britanski povjesničar (London, 14. IV. 1889 – York, 22. X. 1975). ...

(1)  2