Upit hemoproteini, pronađeno natuknica: 2

hemoproteini

hemoproteini (hemo- + protein), proteini koji u svojem sastavu sadrže hem. To su stanični prenositelji ...

peroksidaze

peroksidaze (prema peroksidi), biljni, životinjski i bakterijski oksidoredukcijski enzimi (→  oksidoreduktaze), ...