Upit heretik, pronađeno natuknica: 16

heretik

heretik (lat. haireticus < grč. αıρετıϰός), krivovjerac, odmetnik, čovjek koji je odstupio od institucionalnoga, ...

Boban, Božidar

Boban, Božidar, hrvatski glumac (Split, 24. XII. 1938). God. 1962. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti ...

Bogdanić, Peruško

Bogdanić, Peruško, hrvatski kipar (Stari Grad na Hvaru, 24. X. 1949). Završio 1976. Akademiju likovnih ...

Fotin

Fotin (grč. Φωτεıνός, Phōteinós), grčki biskup u antičkome Sirmiju (Srijemskoj Mitrovici); umro oko ...

Gottschalk (saski teolog i filozof)

Gottschalk [gɔ'tšalk] (Godescalc, Godescalchus), saski teolog i filozof (blizu Mainza, oko 805 – Hautvillers ...

haridžiti

haridžiti (arap. ẖāriğiyy: otpadnik, raskolnik, heretik), pripadnici najstarije islamske sljedbe, koja ...

Hauptmann, Gerhart

Hauptmann [hạu'ptman], Gerhart, njemački književnik (Ober-Salzbrunn, Šleska, 15. XI. 1862 – Agnetendorf, ...

Kaboga, Marin

Kaboga (Kabožić, Kabužić), Marin (Mario), hrvatski crkveni pravnik i pjesnik (Dubrovnik, 1505 – Rim, ...

Kindi al-

Kindi, al- (Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Isḥāq al-Kindī [ki'ndi:]), arapski filozof i znanstvenik (Basra, oko ...

Kostinčer-Bregovac, Inge

Kostinčer-Bregovac, Inge, hrvatska kostimografkinja (Maribor, 24. I. 1925 – Zagreb, 5. IX. 1973). Završila ...

(1)  2