Upit heritabilnost, pronađeno natuknica: 2

heritabilnost

heritabilnost (engl. heritability, ili franc. héritabilité, prema lat. hereditare: naslijediti; hereditarius: ...

oplemenjivanje domaćih životinja

oplemenjivanje domaćih životinja, postupci kojima se mijenjaju svojstva domaćih životinja. S pomoću ...