Upit hibernacija, pronađeno natuknica: 4

hibernacija

hibernacija (od lat. hibernare: zimovati, prezimiti) →  hipotermija; zimski san ...

hibernacija, umjetna

hibernacija, umjetna, stanje slično zimskomu snu, koje se u čovjeka proizvodi kao terapijska metoda ...

Đaja, Ivan

Đaja, Ivan, srpski fiziolog (Le Havre, 21. VII. 1884 – Beograd, 1. X. 1957). Sveučilišni profesor u ...

zimski san

zimski san ili hibernacija (od lat. hibernare: zimovati, prezimiti), biološka pojava kojoj su podvrgnute ...