Upit hijerarhija, pronađeno natuknica: 31

hijerarhija

hijerarhija (crkv. lat. hierarchia < kasnogrč. ıεραρχία: duhοvna vlast, služba višega svećenika), klasifikacija ...

hijerarhija pravnih akata

hijerarhija pravnih akata, pravno načelo prema kojem su pravni akti razvrstani u razrede koji se međusobno ...

Anglikanska crkva

Anglikanska crkva, savez crkava koji obuhvaća današnju državnu Englesku crkvu (Church of England) s ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

činovi i zvanja

činovi i zvanja, stupnjevi u vojnoj hijerarhiji. U današnjem se obliku prvi put pojavljuju sa stvaranjem ...

Ćiril i Metod, sv.

Ćiril i Metod, sv. (Solunska braća, Sveta braća, Slavenski apostoli), bizantski misionari, braća Ćiril ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

epistema

epistema (franc. épistémè < grč. ἐπıστήμη: znanje, znanost), pojam M. Foucaulta iz njegove tzv. arheologijske ...

figura

figura (lat.). 1. Lik, oblik. 2. Prikaz ljudskog lika, rjeđe životinje ili nekog fantastičnog bića ...

individuum

individuum (od latinski individuus: nedjeljiv). 1. U filozofiji, pojedinačno, nedjeljivo biće, ono ...

(1)  2  3  4