Upit hilozoizam, pronađeno natuknica: 1

hilozoizam

hilozoizam (grčki ὕλη: tvar i ζωή: život), u filozofiji, pripisivanje životnih, osobito psihičkih obilježja ...