Upit hiperon, pronađeno natuknica: 2

hiperon

hiperon (hiper- + [elektr]on), subatomska čestica građena od tri kvarka od kojih je barem jedan čudni ...

hiperjezgre

hiperjezgre (hiper- + jezgra), atomske jezgre koje sadrže hiperone. Primjerice, vodikova hiperjezgra ...