Upit histoni, pronađeno natuknica: 3

histoni

histoni (prema grč. ıστίον: osnova tkanja, tkanje), skupina malih, vrlo bazičnih bjelančevina koje ...

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

kromosomi

kromosomi (njem. Chromosom, od kromo- + -som), nitaste tvorbe u staničnoj jezgri biljaka i životinja ...