Upit hladnjak, pronađeno natuknica: 7

hladnjak

hladnjak. 1. Dio strojeva ili uređaja namijenjen odvođenju viška topline stvorene tijekom njihova rada. ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

ejektor

ejektor (prema lat. eiectus, particip prošli od eicere: izbacivati), sprava za crpenje i usisavanje ...

izmjenjivač topline

izmjenjivač topline, uređaj koji služi za prijenos topline s jednoga fluida (plin, para, kapljevina) ...

kućanski aparati

kućanski aparati, naprave, aparati i strojevi koji pomažu pri obavljanju kućanskih poslova; kadšto se ...

plinska turbina

plinska turbina, energetski stroj koji pretvara energiju plinova povišenoga tlaka i temperature u koristan ...

Stirlingov motor

Stirlingov motor [stə:'liŋ~], motor s vanjskim izgaranjem u kojem kao radni medij trajno radi isti plin ...