Upit hrana, pronađeno natuknica: 238

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

alergija

alergija (alo- + grč. ἔργον: djelo), preosjetljivost organizma na određene tvari (alergeni) na koje ...

alkaloidi

alkaloidi, prirodni organski spojevi koji sadrže dušik, obično unutar heterocikličkog prstena. Sekundarni ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

ambrozija (religija)

ambrozija (grčki ἀμβροσία: besmrtnost), u grčkoj mitologiji, hrana olimpskih bogova (kao što im je nektar ...

Andreis, Ivan

Andreis, Ivan (Giovanni di Traù), hrvatski latinist (Trogir, 1611 – Trogir, 28. VI. 1683). Teologiju ...

Antigva i Barbuda

Antigva i Barbuda (Antigua and Barbuda), država u Karipskome moru u skupini Leeward, Mali Antili; 442 km2. Prirodna ...

antiinfektivi

antiinfektivi (anti- + infekcija) (antibakterici, antimikotici), sredstva za liječenje infekcija uzrokovanih ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

atomska spektrometrija

atomska spektrometrija, skupni naziv za spektrometrijske tehnike kemijske analize temeljene na energetskim ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|