Upit hrast, pronađeno natuknica: 87

hrast

hrast (Quercus), rod drvenastih biljaka, većinom drveća, rjeđe grmlja, iz por. bukava (Fagaceae). Ima ...

Algarve

Algarve, najjužnija regija kontinentalnog dijela Portugala; 4996,8 km2 s 451 006 st. (2011). Pruža se ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Andaluzija

Andaluzija (španjolski Andalucía [andaluϑi'a]), autonomna zajednica i povijesna regija u južnoj Španjolskoj, ...

Andrilović, Vladimir

Andrilović, Vladimir, hrvatski književnik i psiholog (Vinkovci, 25. XI. 1937). Školovao se u Vinkovcima ...

Apenini

Apenini, planinski masiv u Italiji; pruža se duž Apeninskoga poluotoka u duljini od 1350 km. Na sjeverozapadu ...

areal

areal (lat. area: ravnina), područje rasprostranjenosti neke biljne ili životinjske vrste (npr. hrast, ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Bilogora

Bilogora (prije Bilo-gora i Bilo Gora), uzvisina u sjevernoj Hrvatskoj, najniža u savsko-dravskom međurječju; ...

Bjelorusija

Bjelorusija (Republika Bjelorusija; bjeloruski Rêspublika Belarus’/Рзспyблікa Белapyсь, ruski Respublika ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9