Upit hugenoti, pronađeno natuknica: 14

hugenoti

hugenoti (franc. huguenots < njem. Eidgenossen: /zaprisegnuti/ saveznici), od 1560. općenit naziv za ...

Belfast

Belfast [belfα:'st] (irski Béal Feirste [be:l fε'rštə]), luka i glavni grad Sjeverne Irske, 280 211 st. ...

Berlin

Berlin, glavni (1871–1945. i od 1990) i najveći grad te savezna zemlja (Bundesland) Njemačke. Leži na ...

Buri

Buri (niz. boer: seljak), potomci pretežito nizozemskih te njemačkih, belgijskih i francuskih (hugenoti) ...

Florida

Florida [flɔ'ridə], savezna država u jugoistočnom dijelu SAD‑a; 152 747 km2 (kopnena površina, bez unutrašnjih ...

Haarlem

Haarlem [ha:'rlεm], glavni grad pokrajine Noord‑Holland, Nizozemska; 151 853 st. (2012). Leži 19 km ...

kamizari

kamizari (franc. camisards), francuski hugenoti u Pirenejima nazvani po bijeloj košulji camiso, koju ...

Martinović, Boris

Martinović, Boris, hrvatski pjevač, basbariton (Zadar, 27. VIII. 1955). Godine 1969. preselio se s roditeljima ...

Mas d’Azil

Mas d’Azil [mα/s/ dazi'l], špilja u francuskim Pirenejima; eponimno nalazište azilienske kulture. Bila ...

Meyerbeer, Giacomo

Meyerbeer [mại'əɹbε:r], Giacomo (pravo ime Jakob Liebmann Meyer), njemački skladatelj židovskoga podrijetla ...

(1)  2