Upit idealni plin, pronađeno natuknica: 9

idealni plin

idealni plin, plin koji bi strogo slijedio osnovne plinske zakone i jednadžbu stanja idealnoga plina, ...

adijabata

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

Boyle-Mariotteov zakon

Boyle-Mariotteov zakon [b61531il; maʀjɔ't] (po Robertu Boyleu i Edmeu Mariotteu), plinski zakon koji tvrdi ...

jednadžba kontinuiteta

jednadžba kontinuiteta, jednadžba koja iskazuje da je protok fluida stalan i da je brzina strujanja ...

plin

plin, tvar u plinovitom agregatnom stanju u kojem ne pokazuje nikakvu strukturnu uređenost i nema određen ...

Poisson, Siméon Denis

Poisson [pwas61533'], Siméon Denis, francuski fizičar i matematičar (Pithiviers, Loiret, 21. VI. 1781 – ...

fluid

fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina ili plin, tekuća ili plinovita tvar kojoj molekule lako mijenjaju ...

toplinski stroj

toplinski stroj, stroj koji pretvara toplinu u mehanički rad. Njegovi su glavni dijelovi spremnici topline ...