Upit impedancija, pronađeno natuknica: 7

impedancija

impedancija (njemački Impedanz < engleski impedance, prema latinski impedire: smetati, priječiti). 1. ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

konvertor

konvertor (konverter) (engl. converter: pretvarač), mjenjač, pretvornik; u tehnici, sklop ili uređaj ...

mikrofon

mikrofon (mikro- + -fon), uređaj za pretvaranje zvuka u mehaničku i potom u električnu energiju. Neke ...

Ohmov zakon

Ohmov zakon [o:'m~] (po Georgu Simonu Ohmu), fizikalni zakon prema kojem je jakost električne struje ...

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju ...