Upit indeks, pronađeno natuknica: 71

indeks

indeks (lat. index: pokazatelj; znak; popis). 1. Popis, kazalo, sadržaj. Sustavno, najčešće abecednim ...

indeks kvalitete zraka

indeks kvalitete zraka, pokazatelj kakvoće zraka koji se određuje na temelju mjerenja koncentracija ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

cefalički indeks

cefalički indeks (oznaka I), prema švedskom anatomu Andersu Adolfu Retziusu, matematički izraz kojim ...

Maxwell, James Clerk

Maxwell [mæ'kswəl], James Clerk, škotski fizičar (Edinburgh, 13. VI. 1831 – Cambridge, 5. XI. 1879). ...

Abbe, Ernst

Abbe [a'bə], Ernst, njemački fizičar (Eisenach, 23. I. 1840 – Jena, 14. I. 1905). Doktorirao na Sveučilištu ...

Abbeov broj

Abbeov broj (znak V) (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

Aleksandar VII.

Aleksandar VII. (pravo ime Fabio Chigi), papa od 1655. do 1667 (Siena, 12. II. 1599 – Rim, 22. V. 1667). ...

Apgar-indeks

Apgar-indeks (engl. Apgar-score), brojčani izraz dobiven zbrojem bodova za frekvenciju srca, disanje, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8