Upit indeks loma, pronađeno natuknica: 31

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

Maxwell, James Clerk

Maxwell [mæ'kswəl], James Clerk, škotski fizičar (Edinburgh, 13. VI. 1831 – Cambridge, Engleska, 5. XI. 1879). ...

Abbe, Ernst

Abbe [a'bə], Ernst, njemački fizičar (Eisenach, 23. I. 1840 – Jena, 14. I. 1905). Doktorirao na Sveučilištu ...

Abbeov broj

Abbeov broj (znak V) (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

Arago, Dominique François

Arago [aʀagọ'], Dominique François, francuski fizičar i astronom, političar (Estagell, 26. II. 1786 ...

Bošković, Ruđer Josip

Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). ...

Cotton-Moutonov efekt

Cotton-Moutonov efekt [kɔt61533' mut61533'~], dvolom monokromatske svjetlosti koja prolazi kroz neku tvar, uzrokovan ...

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

dvolom

dvolom, pojava da se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno optičko sredstvo lomi i razdvaja u ...

(1)  2  3  4