Upit inercijska sila, pronađeno natuknica: 7

inercijska sila

inercijska sila, sila koja se pojavljuje u ubrzanome fizikalnome sustavu, kao posljedica inercije tijela, ...

centrifugalna sila

centrifugalna sila (centri- + -fugalna) (znak Fcf), inercijska sila koja djeluje na česticu ili tijelo ...

centripetalna sila

centripetalna sila (centri- + lat. petere: težiti) (znak Fcp), sila koja djeluje na neku česticu ili ...

Coriolisova sila

Coriolisova sila [kɔʀjoli's~] (po Gaspardu Gustavu Coriolisu), inercijska sila koja djeluje na sve čestice ...

Foucaultovo njihalo

Foucaultovo njihalo [fukọ'~] (po Léonu Foucaultu), jedan od velikih pokusa u fizici koji zorno dokazuje ...

inercijski sustav

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem ...

teorija relativnosti

teorija relativnosti, jedna od najvećih fizičko-matematičkih teorija u fizici i modernoj kozmologiji, ...