Upit infinitezimalni račun, pronađeno natuknica: 3

infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun. Te dvije matematičke grane ...

Cauchy, Augustin-Louis

Cauchy [koši'], Augustin-Louis, francuski matematičar (Pariz, 21. VIII. 1789 – Sceaux, 23. V. 1857). ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...