Upit informacijska znanost, pronađeno natuknica: 7

informacijska znanost

informacijska znanost, znanstvena disciplina koja se bavi nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, ...

bibliotekarstvo

bibliotekarstvo ili knjižničarstvo, djelatnost koja se obavlja u knjižnicama, a obuhvaća odabir, nabavu, ...

dokumentacija

dokumentacija (novolat. documentatio, prema lat. documentum: primjer, uzorak, dokaz), gradivo, materijal ...

informacija

informacija ili obavijest (lat. informatio: nacrtak, predodžba, pojam, tumačenje), skup podataka s pripisanim ...

Shera, Jesse Hauk

Shera [še'rə], Jesse Hauk, američki knjižničar i teoretičar bibliotekarstva (Oxford, Ohio, 8. XII. 1903 ...

informatika

informatika (franc. informatique, od inform[ation électronique et autom]atique: elektronička i automatska ...

tehnologija

tehnologija (tehno- + -logija), razvoj i primjena alata, strojeva, materijala i postupaka za izradbu ...