Upit injektiranje, pronađeno natuknica: 5

injektiranje

injektiranje (latinski iniectare, iterativ od inicere: uvesti unutra), ubrizgavanje tekućih ili žitkih ...

bušenje

bušenje. 1. U strojarstvu, oblikovanje materijala odvajanjem čestica, kojim se izrađuju i obrađuju ...

građevinski strojevi

građevinski strojevi, strojevi za raznovrsne radove tijekom gradnje građevina. Mehanizacija građev. ...

mort

mort (njem. Mörtl), smjesa veziva, pijeska i vode, koja nakon nekog vremena očvrsne. Prema namjeni mort ...

nosač, građevni

nosač, građevni, nosivi sklop koji prenosi opterećenje preko jednog ili više raspona na potpore (ležaje). ...