Upit inkarnacija, pronađeno natuknica: 10

inkarnacija

inkarnacija (kasnolatinski incarnatio: utjelovljenje). 1. U kršćanstvu, temeljna i središnja vjerska ...

avatar

avatar (sanskrt. avatāra: silazak). 1. U hinduizmu, utjelovljenje božanstva na zemlji (u liku čovjeka ...

bosatsu

bosatsu (jap. < sanskrt. bodhisattva), u japanskome budizmu, naziv za uzvišeno biće koje se u redu inkarnacija ...

Druzi

Druzi (arap. Durūz, mn. od imena al-Dūrzī; sami se nazivaju al-muwaḥḥidun: oni koji ispovijedaju Božje ...

Kṛšṇa

Kṛšṇa (sanskrt.: crn, tamnoplav) (udomaćeno Krišna), u hinduizmu, osma od deset inkarnacija (avātara) ...

lamaizam

lamaizam ili tibetski budizam, grana budizma koja je nastala i razvijala se na Tibetu od VII. do XIII. st.; ...

lav

lav (Panthera leo), zvijer iz por. mačaka (Felidae). Velika, snažna i okretna životinja, krupne i široke ...

Mañjuśrī

Mañjuśrī [mań62721u'śri:] (sanskrt.: blaga ili plemenita sjaja) (Mandžušri), u mahayanskoj tradiciji budizma, ...

Višṇu

Višṇu (sanskrt.: visokohrpteni, širokopleći, od vi: raz + snu: hrbat, leđa, pleća), u vedizmu, nebesko ...

zagrobni život

zagrobni život, u religijskom vjerovanju, život koji ljudska bića nastavljaju nakon smrti. Vjera u zagrobni ...

(1)