Upit inozitol, pronađeno natuknica: 3

inozitol

inozitol (grč. ἴς, genitiv ἰνός: živac, vlakno + [alkoh]ol), C6H6(OH)6, heksahidroksicikloheksan, ciklički ...

izomerija

izomerija (grč. ἰσομερεία: jednakost). 1. U kemiji, postojanje dvaju ili više spojeva istog sastava ...

vitamini

vitamini (lat. vita: život + amini), organski spojevi koji su u malim količinama nužni za normalno funkcioniranje ...