Upit institucionalizam, pronađeno natuknica: 3

institucionalizam

institucionalizam (prema institucija), smjer američke ekonomske misli, koji se pojavio na početku XX. st. ...

politička ekonomija

politička ekonomija, područje ekonomske znanosti koje proučava načela, zakone, uvjete i oblike gosp. ...

Skocpol, Theda

Skocpol [skɔ'čpoul], Theda, američka politologinja i sociologinja (Detroit, 4. V. 1947). Doktorirala ...