Upit intelektualci, pronađeno natuknica: 45

intelektualci

intelektualci (kasnolatinski intellectualis, od latinskog intellectus: poimanje, razum, um). 1. Osobe ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Behar

Behar, list za zabavu i pouku što su ga 1900. u Sarajevu pokrenuli muslimanski intelektualci Safvet-beg ...

bohema

bohema ili boema (franc. bohème), umjetnici i intelektualci koji vode nesređen i nekonvencionalan život, ...

Dahrendorf, Ralf

Dahrendorf [da:'rəndɔrf], Ralf, njemački sociolog (Hamburg, 1. V. 1929 – Köln, 17. VI. 2009). Profesor ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

etnogeneza

etnogeneza (etno- + -geneza), proces nastajanja i razvoja etničke zajednice kao cjelovite društv. zajednice ...

Fatah

Fatah (arapski Fatḥ: pobjeda; obrnuti akronim od Ḥarakat al-Taḥrīr al-Waṭanī al-Filasţīnī: Palestinski ...

(1)  2  3  4  5