Upit interferencija, pronađeno natuknica: 18

interferencija

interferencija (engleski interference: miješanje, upletanje prema interfere < starofrancuski s’entreferir: ...

dualizam

dualizam (prema lat. dualis: dvojan, dvostruk). 1. Dvojnost, dvojstvo, dvojno ustrojstvo; termin kojim ...

feding

feding (engl. fading: iščezavanje), pojava promjenljive jakosti polja radijskoga signala kao posljedica ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

glaukiziranje

glaukiziranje (glaukizacija) (grč. γλαυϰός: plavkastozelenkast), pojava zamjećena kod kristala pojedinih ...

koherencija

koherencija (lat. cohaerentia: sveza, povezanost). 1. U filozofiji, povezanost nečega što pripada zajedno, ...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci [leona'rdo ~ vi'nči], talijanski slikar, kipar, graditelj, inženjer i pisac (Vinci ...

neutronsko zračenje

neutronsko zračenje, tok brzih neutrona kojima se prema jednadžbi Louisa Victora de Broglia pridjeljuju ...

Newtonovi kolobari

Newtonovi kolobari (Newtonovi prstenovi) (po Isaacu Newtonu koji ih je istraživao i opisao), pruge interferencije ...

ogib

ogib (difrakcija), promjena smjera širenja vala prilikom prelaza zapreke ili prolaza kroz usku pukotinu ...

(1)  2