Upit interferometar, pronađeno natuknica: 11

interferometar

interferometar (interfer[encija] + -metar), instrument koji mehaničke ili elektromagnetske valove izvora ...

VLBI

VLBI (akronim od engl. Very Long Baseline Interferometry: interferometar s vrlo dugačkom bazom), uporaba ...

atomska interferometrija

atomska interferometrija, mjerna tehnika koja se koristi valnim svojstvima atoma, tj. razlikom u fazama ...

atomska optika

atomska optika, grana atomske i molekularne fizike u kojoj se primjenom međudjelovanja atoma i laserske ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

Michelson-Morleyev pokus

Michelson-Morleyev pokus [mại'kəlsən mɔ:'ɹli~], najznačajniji i najutjecajniji pokus s tzv. nultim rezultatom ...

radioteleskop

radioteleskop (radio- + teleskop), astronomski uređaj za prihvat i mjerenje jakosti svemirskih radiovalova. ...

Shull, Clifford Glenwood

Shull [šʌl], Clifford Glenwood, američki fizičar (Pittsburgh, 23. IX. 1915 – Medford, Massachusetts, ...

teleskop

teleskop (tele- + -skop), instrument za astronomsko promatranje i analiziranje elektromagnetskoga zračenja ...

VLA

VLA (akr. od engl. Very Large Array: Vrlo veliki postav; od 2012. Karl G. Jansky Very Large Array; po ...

(1)  2